صفحه پرداخت

علاوه بر پرداخت از طریق فرم زیر ، می توانید پرداخت خود را از دو راه دیگر نیز انجام دهید.
– کد نشان پرداخت (اپلیکیشن آپ) :

۹۶۳۶۲۸۰۱

– کد دستوری (USSD) :

# ۹۹ * ۸۸۰۰۸۸۸ * ۱ * ۶۶۵۵ *

زودتر از دیگران باخبر شو

سروش   ایتا   روبیکا   هورسا   آپارات